تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

گیاهان گلدانی و آپار تمانی


کاکتوس ها
گیاه گوشتی و سازگار به نقاط گرم و خشک.
 یا تارهای مجتمع. Aerol
برگ ها تبدیل به خار.
ساقه مسئول فتوسنتز.
نیازمند نور کامل، خاک سبک و قلیایی، آب کامل و گرما.
نگهداری در گلخانه خشک و پنجره های رو به جنوب منزل.
مخلوط خاک مناسب شامل خاکبرگ+ شن درشت + ماسه.
تکثیر با بذر ، قلمه ، پاجوش و پیوند (نیمانیم و مجاورتی).
نیمانیم به صورت سطحی، مورب یا گوه ای.
استفاده از سنجاق به جای چسب پیوند.

گیاه شناسی کاکتوس ها
    Cactaceae تیره
دارای بیش از 60 جنس و 200 گونه.
دارای سه زیر خانواده:
 :  پرسکیه- 1
قدیمی ترین کاکتوس ها.
درختچه جنگلی شبیه مرکبات با برگهای پهن و گل های دسته ای شبیه نسترن.
رز کاکتوس با گل های درشت مهمترین گیاه این زیرخانواده.
:  اوپانسیه- 2
دارای ساقه های گوشتی و آبدار بند بند ، برگ ها تبدیل به خار، گل ها شبیه چرخ دنده و بدون دمگل.
اوپانسیه یا زبان مادر شوهر مهمترین گیاه این زیرخانواده.
: سرئه -3
داراس ساقه های ستونی خار دار یا بدون خار.
سرئنه:
شامل گونه های سرئوس (تریکو سرئوس).
هلیو سرئنه:
کاکتوس های رونده و پیچ و دارای ریشه های هوایی
هیلو سرئوس، کریپتو سرئوس و سیلنی سرئوس (کاکتوس شب).
آکینو سرئنه:
گیاه کوچک و کوتاه با گل های درشت و بوقی شکل( ربوتیا).
نگهداری ربوتیا در فصل زمستان محل خنک و بدون آبیاری.
آکینو کاکتانه:
کاکتوس های کوچک و پوشیده از خار(آکینو ونوتو کاکتوس).
کاکتانه:
گرد و تیغ دار (ملو کاکتوس).
کوری فانتانه:
کروی با تیغ های بلند و برگشته.
ریپسالیدانه یا کاکتوس زنجیره ای :
گل ها کوچک و میوه ها حبه مانند.
اپی فیلانه:
برگ های پهن و بدون تیغ و به صورت اپی فیت (اپی فیلوم با گل های درشت و زیگو کاکتوس و کریستمس کاکتوس).
نیازمند خاک با مواد آلی زیاد یا غنی از تورب.
استفاده از کود شیمیایی هر دو هفته یکبار.
گلدهی در شرایط روز کوتاه و دمای 12 – 15 درجه.
نگهداری در جای خنک (10 درجه) و آبیاری کم هنگام رکود زمستان.
در سایه طراوت و شادابی کم.
آبیاری روزانه در فصل تابستان و استفاده از کود محلول کاملا (رقیق).
ازت با غلظت کمتر از 500 پی پی ام.
ارکیده ها
Orchidaceae تیره
دارای گونه.گیاهان علفی و تک لپه با گونه های متعدد.
خصوصیات مهم گل آنها:
1- دارای ژیناندریوم:
قرار گرفتن پرچم و مادگی داخل یک ستون.
2- دارای رستلیوم:
زائده شاخک مانند بین پرچم ومادگی  برای جلوگیری از خود گرده افشانی و تولید ماده چسبناک برای جذب حشرات.
سازگار به شرایط مختلف.
نگهداری در منزل:
در محل با تهویه خوب و خنک، دور از آفتاب و گرم
و رطوبت نسبی 70 درصد.
انواع ارکیده ها
اونسیدیوم:
هوای خشک و خنک وقابل نگهداری در منزل.
واندا:
هوای گرم و مرطوب.
فاصله آبیاری نزدیک تر.


سیمیبیدیوم:
بومی فیلیپین و نیاز به هوای سرد و دمای شب 10 درجه.
کاتلیا:
بومی مناطق استوایی و نیاز به هوای گرم و دمای شب 16 درجه.
گلدهی از اردیبهشت تا مرداد.
هیبرید های زیاد از کاتلیا موجود.
نیاز به نور بیشتر از انواع دیگرو فاصله آبیاری زیاد(اندام پیاز مانند برای ذخیره آب).
شرایط محیطی
نور:
نیازمند نور کافی (زمستان نور مصنوعی و تابستان استفاده از رنگ سفید روی شیشه ها).
خاک :
بهترین خاک ریشه سرخس اوسموندا اما شن ، تورب یا پوسته خرد شده نارگیل هم قابل استفاده.
کود:
عدم نیاز به کود در صورت استفاده از و اوسموندا.
در غیر این صورت استفاده از کود ازت و فسفر ، پتاسیم.
کاهش غلظت کود به یک دوم تا یک چهارم در زمستان.
تکثیر
1- بذر:
دوره نونهالی طولانی (5- 7سال).
نیازمند محیط کشت مصنوعی برای جوانه زنی (فاقد آندوسپرم).
2- تقسیم بوته
عمر گل بر روی گیاه طولانی اما عمر گل بریده کم.
سیکلمن یا نگو نسار
سیکلمن ایرانی تابستان بدون برگ Cyclamen persicumum
سیکلمن اروپایی (همیشه سبز).Cyclamen indicum
Primulaceae تیره
محصول مهم گلخانه ای.
ارزش اقتصادی به علت گلدهی در زمستان ( گیاهان کمتر گلدهی).
نگهداری در منزل مشکل.
نکات مهم در نگهداری سیکلمن:
نقاط سایه و آفتاب.
خاک سبک هوموس دار و اسیدی.
نیازمند محیط خنک و مرطوب ( زیر 15 درجه.)
هیپوکوتیل غده ای حساس به پوسیدگی (خارج از خاک و دور از آب).
ریزش برگ در اثر کم آبی یا خشکی هوا.
عمر مفید گلدان 3 سال (گل ها ریز).
تکثیر
بذر:
کاشت بذر تا گلدهی 17 ماه.
کشت بذر( سیاه و درشت) در خاک ضدعفونی شده  درشهریور.
انتقال به خزانه اول در دی  یا بهمن.
انتقال به خزانه دوم در بهار.
انتقال به گلدان در آخر بهار و نگهداری در گلخانه ( زیر 16 درجه).
انتقال گلدان آبان ماه به گلخانه گرمتر برای گلدهی.
تقسیم هیپو کوتیل در دی ماه و گلدهی 12 ماه بعد.
سینرر یا خاکستر گون
Cinereria
Compositae تیره
گل های گلدانی گل دار.
تکثیر :
کاشت بذر در اول بهار  و گلدهی تابستان .
کاشت بذر در تابستان  و گلدهی آخر زمستان یا اول بهار.
آفتاب مستقیم و گرما نامناسب .
 نیازمند محل سایه آفتاب و آبیاری منظم.
سرخس ها
  Polypodiaceae تیره
سرخس ها جزء نهانزادان آوندی و فاقد بذر و میوه .
تعداد گونه ها بسیار متعدد  (12 هزار گونه).
دارای هاگ و اسپور.
انواع جنس های سرخس:
 پر سیاوشان. Adiantum sp.
برگ مجعد. Nephrolepsis sp.
معمولی Polypodium sp.
 برگ پهن Aspelenum sp.
 شاخ گوزنی Platycerum sp.
 برگ بیدی. Peteris sp.
تکثیر
دوره زندگی سرخس ها:
الف- اسپروفیت (غیر جنسی) :
دارای ریشه، ساقه و برگ.
ب - گامتوفیت (جنسی):
آزاد شدن اسپور از داخل اسپورانژیا در پشت برگ و جوانه زدن آن و تولید پروتالوس (اندام قلبی شکل دارای ریزوئید) وتشکیل آنتریدیا و ارکه گونیا بر روی آن وتولید جنین بعد از تلقیح.

1- اسپور: تکثیر طبیعی.
جدا کردن برگ ها پس از تغییر رنگ اسپورانژیا.
قرار دادن در دمای 20 – 25 درجه و شرایط خشک.
کاشت اسپور ها بلا فاصله پس از آزاد شدن در محیط کشت کاملا ضدعفونی با بخار آب (خاکبرگ و لوم).
قرار دادن شیشه و کاغذ سیاه بر روی سطح گلدان تا سبز شدن.
برگ بیدی 9 روز و برگ پهن 4 هفته.
دمای مناسب 25 درجه (تاخیر در تولید اندام جنسی در دمای بالاتر).
نیاز به نور پس از سبز شدن.
انتقال با ظهور اولین برگ ها.
تولید گیاه کامل در برگ بیدی 3 ماه و شاخ گوزنی چند سال
2- تقسیم بوته: با جدا کردن ساقه های رونده ریشه دار شده در سرخس برگ مجعد.
3- پاجوش: سرخس شاخ گوزنی.
4- گیاهک یا پیازک: جدا کردن گیاهک از برگ های سرخس برگ پهن.
شرایط محیطی
نیاز به شرایط سایه و مرطوب و دمای خنک در اکثر سرخس ها.
خاک سبک و شنی (لوم ، تورب و شن).
ساقه با میانگره های کوتاه.
نگهداری در پنجره رو به شمال.
رکود در پاییز .
جا به جایی در هنگام رشد فعال ریشه.
آنتوریوم
Anthurium andraeanum
Araceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.
دارای ریشه های گوشتی و ضخیم.
گل خوشه ای و پیچیده در براکته رنگی( صورتی، قرمزو زرد).
حساس به سرما و آب سنگین.
مقاوم به سایه.
آبیاری در تابستان هفته ای سه بار و زمستان هفته ای یک بار.
خاک: مخلوط تورب و ماسه یاخاکبرگ وماسه.
تکثیر:
بذر وتقسیم بوته.
افزایش عمر گل بریده از اسید سیتریک یا نیترات نقره و ساکاروز.
آلوکازیا یا بابا آدم
 برگ پهن.Alocazia macrohiza
برگ باریک. Alocazia zebrina
Araceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.
حداکثر طول برگ 70 سانت.
حساس به سرما.
نور متوسط.
دما 18 – 21 درجه.
آبیاری در تابستان هفته ای یک  بار و زمستان ده روز یک بار.
خاک: کود دامی + لوم +خاکبرگ +ماسه.
تکثیر:
بذر ، قلمه و پاجوش.
افزایش عمر گل بریده از اسید سیتریک یا نیترات نقره و ساکاروز.


کالادیوم یا گوش فیلی
Caladum
Araceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.
برگ وترکیب رنگ زیبا در آن.
حساس به سرما.
دما بالای 18درجه.
رکود پاییزه آبیاری متوقف.
خاک غنی
تکثیر:
قرار دادن ساقه غده ای در تورب در بهار (دمای 25 درجه)و ایجاد 10 تا 12 شاخه.
جدا کردن هر شاخه با مقداری ریشه و کاشت در خاک سبک.
گل شیپوری
Calla aethiopica
Araceae تیره
بومی آفریقای جنوبی.
دارای ریزوم قوی و ضخیم.
گل ها شیپوری با دمگل بلند.
براکته بزرگ سفید با خوشه گل باریک در وسط.
هر ریزوم 1-10 گل (قدرت ریزوم).
خاک: خاک باغچه و کود دامی.
تکثیر:
تقسیم ریزوم ( قطع آیباری در هنگم رکود (تیر و مرداد ) و تقسیم بعد از ریزش برگ ها.  .
بذر: گلدهی بعد از 3 سال.
گل اسپاتی فیلوم
 Spathiphyllum wallisii
Araceae تیره
برگ های پهن کشیده.
براکته سفید با خوشه گل باریک در وسط.
مقاوم به سایه.
کشت و کار شبیه آنتوریوم.
تکثیر:
تقسیم بوته
بذر: گلدهی بعد از 3 سال.
دیفن باخیا
Di ffenbachia
Araceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.
برگ های زیبا به رنگ سبز با لکه های روشن و ساقه های نرم و آبکی و غالبا بدون انشعاب.
ریزش برگ ها:
نور کم ، هوای سرد ، رطوبت کم و کمبود مواد غذایی (استفاده از کود مایع به همراه آب آبیاری).
ساقه حساس به پوسید گی و برای جلوگیری استفاده از قارچ کش ، تهویه کافی و جلوگیری از خیس شدن ساقه هنگام آبیاری.
تکثیر:
1- جدا کردن برگ های انتهایی به همراه 10 سانت از ساقه در صورت ریزش برگ های پایینی و قرار دادن در ماسه یا آب برای ریشه دار شدن.
2- تقسیم ساقه به قطعات کوچک تر با یک یا دو جوانه و ریشه دار کردن آنها در بستر ماسه و تورب و دمای 25 درجه.
مارانتا
Maranta leconeura
Marantaceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب.
برگ های زیبا پهن با نوک نامشخص که رگبرگ اصلی  روشن و حاله رنگی اطراف قسمت مرکزی و دمبرگ کوتاه.
نیاز به خاک با موادآلی زیاد و زهکش خوب.
نیز به محل سایه. 
در پاییز و زمستان رشدکم ونیمه رکود و نیاز به آبیاری کم.
تکثیر:
تقسیم ریشه های غده ای در اول بهار که به حالت نیمه خشک.
کالاته آ
Calathea zebrina
Marantaceae تیره
گیاه دائمی گلخانه ای ومخصوص گلخانه گرم و مرطوب و پر رشد.
برگ ها بزرگ تر و لطیف تر از مارانتا و دارای نقش نگار شانه ای دمبرگ بلند.
مقاوم به محل سایه. 
تکثیر:
1- تقسیم ریشه های غده ای در اول بهار که به حالت نیمه خشک.
2- قلمه.
آفلاندرا
Aphelandra spuarrosa
Acantaceae  تیره
گیاه بومی مناطق گرم.
برگ ها پهن کشیده متقابل و نوک تیز به رنگ سبز براق ورگبرگ های اصلی و فرعی کم رنگ.
نیاز به نور غیر مستقیم و در نور کم ریزش برگها .
 نیاز به خاک با موادآلی زیاد و تورب هم بسیار مناسب.
گلدهی در پاییز و به رنگ زرد یا قرمز و آبیاری در پاییز کم.
نیاز به آبیاری وکود و نور کافی در بهار.
تکثیر:
2- بذر وقلمه نیمه چوبی.
فیتونیا
Fittonia
Acantaceae  تیره
گیاه بومی مناطق گرم.
برگ ها پهن قلبی شکل با رگبرگ های رنگی.
 مقاوم به سایه.
حذف جوانه انتهایی برای پر پشت شدن.
تکثیر:
2- بذر وقلمه.
مشعلی
Gacobinia
Acantaceae  تیره
برگ ها پهن و گل های درشت قرمز یا صورتی با گلبر گ های برگشته به بیرون در انتهای یک شاخه .
تکثیر: بذر وقلمه.
گل خورشیدی:
Clivia miniata
Amaryllidaceae
گیاه دائمی و پیاز دار با ریشه های ضخیم.
گلدهی در نوروز و دارای گل های صورتی،  زرد ، نارنجی و قرمز.
مزیت آن بر آماریلیس دارای برگ های دائمی.
قابل نگهداری در منزل برای مدت طولانی.
استفاده از کود مایع و افزایش آبیاری در تابستان.


تکثیر:
1- پاجوش.
2- بذر: گلدهی در سال دوم یا سوم.
فیلو دندرون :
(بدون بریدگی). Philodendron scandens
Araceae
دارای برگ های پهن و بزرگ.
نیاز به خاک غنی از کود دامی پوسیده و زهکش خوب.
کود فسفر اثر معکوس بر روی رشد (مقدار کم مصرف).
کود مایع مخصوصا ازت مورد نیاز (بهار و تابستان هفته ای یک بار).
آبیاری در تابستان هفته ای 3 مرتبه و زمستان یک مرتبه.
تکثیر:
1- بذر: برای تولید گونه های جدید.
2-قلمه: دمای 28 در جه و رطوبت بالا.
الف – قلمه انتهایی که دارای 2- 3 برگ (ریشه دهی 3-4 هفته).
ب – قلمه قطعه ای از ساقه همراه یک برگ (ریشه دهی 7-8 هفته).
ج – قلمه قطعه ای از ساقه بدون برگ (ریشه دهی 3 ماه).
3- تقسیم بوته یا جدا کردن پاجوش ها.
مونسترا یا برگ انجیری
Monstera deliciosa
Araceae
برگ ها با بریدگی عمیق و بالا رونده.
مونسترا نیاز به خاک اسیدی ، رطوبت و نور متوسط و دمای زیاد.
برگ ها کوچک و بدون بریدگی در خاک ضعیف.
پوتوس :
Scindapsus
Araceae
دارای برگ های قلبی شکل و رونده.
خاک باغجه + ماسه+ خاکبرگ.
مقاوم به سایه و رطوبت کم.
تکثیر:
قلمه.
نام فارسی : محبوبه شب
نام علمی: Salpicorna
نام انگلیسی :Night jessamine
خانواده:  Solanaceae 
روش تکثیر:کاشت بذر ،قلمه ساقه.  
نوع خاک: حاصلخیز باغچه و کود دامی
شکل ظاهری برگ وگل: برگهای خطی نیزه ای تا بیضوی به رنگ سبز متوسط ، گلها لوله ای شکل وبه رنگ سبز مایل به زرد شفاف که در شب عطر افشانی می کند.
نیازهای محیطی:
        •  دما:حداقل5-  درجه سانتیگراد
        •  نور: کامل
        • آبیاری: متوسط
مارچوبه :
Asparagus.
نرمه یا گردی. Asparagus plumosus
 زبره یا شویدی. Asparagus crispus
 دم روباهی.Asparagus meyeri
  خوراکی.Asparagus officinalis
Liliaceae


گیاه ریزوم دار. دارای گل های ریز سفید و میوه سته قرمز.
نیاز به خاک اسیدی (استفاده از تورب در مخلوط خاکی).
نیاز به سایه و رطوبت 50 – 70 درصد.
حساس به سرما ( دمای زیر 10 درجه).
نیاز به آبیاری و کود دربهار و تابستان  زیاد و پای گیاه نباید خشک شود.
تکثیر:
1- بذر:در دمای 20 درجه بعد از خیساندن سریع جوانه می زند. 
2- تقسیم بوته: آخر تابستان.
دراسنا:
Dracaena.
برگ بلالی. Dracaena fragrans
 برگ باریک با حاشیه قرمز. Dracaena marginata
 برگ باریک با نوار سفید در وسط.. Dracaena deremensis
دراسنا برگ پهن.
Liliaceae

دارای ریشه های زرد یا نارنجی و فاقد ریزوم .
 برگ های زیبا وهمیشه سبز.
نیاز به خاک نرم وقلیایی. نیاز به آبیای و رطوبت کم. نیاز به دما و نور متوسط.
خاک لوم با خاکبرگ یا کود دامی.
کود هر دو هفته یکبار از فروردین تا شهریور.
تکثیر: کشت بذر در بهار یا قلمه ساقه با برگ و بدون برگ در بهار و تابستان
کور دی لین:
Cordylin.
Liliaceae
مخصوص گلخانه های گرم و مرطوب.
دارای ریشه های سفید و برگ های زیبا وهمیشه سبزپهن با رگه های رنگین.
گیاه ریزوم دار.
خاک قلیایی با نیاز دمایی ، نوری و آب متوسط.
نگهداری در آپارتمان مشکل چون نیازرطوبتی بالا.
کود هر دو هفته یکبار از فروردین تا شهریور.
تکثیر: قلمه ،خوابانیدن و پاجوش.


نام فارسی : سنیگونیوم ( برگ خرگوشی)
Syngonium podophyllum
Araceae
گیاه بالا رونده .
برگ در محل اتصال به دمبرگ به صورت دو گوشواره.
رگبرگ ها زرد.
ریزش برگ های پایینی با افزایش سن و ظاهر گیاه زشت.
خاک: خاکبرگ + تورب + ماسه.
کود دوهفته یکبار.
تکثیر :
قلمه ساقه در دمای 21 – 24درجه.

یا آگلونما Chinese evergreen
  Aglaonema
Araceae
گیاه گلدانی با برگ های کشیده.
نیاز به آبیاری کم و مقاوم به خشکی.
دمای 16 – 28 درجه و نور متوسط تا زیاد.
 خاک هوموسی سبک مخلوط با ماسه.

تکثیر:
1- بذر در دمای 20 درجه.
2- پاجوش در آخر بهار.
کروتن یا کرچک هندی
Codiaeum
Euphorbiaceae
بومی مناطق گرم و مرطوب آمریکای جنوبی.
ریزش برگ ها در هوای سرد و خشک.
دمای مناسب 16 درجه.
نیاز به خاک کمی اسیدی ، رطوبت زیاد ، آب  ونور متوسط .
کود دهی هر هفته از فروردین تا شهریور.
روش تکثیر:
1-  قلمه ساقه به طول 8cm در بهار در حرارت24 درجه سانتیگراد .
2-خوابانیدن هوایی ساقه ها در بهار یا پاییز
آکالیف
Acalypha marginata
Euphorbiaceae
برگ ها قرمز مایل به قهوه ای و در اطراف کرم یا سبز رنگ.
شاتون های بلند و رنگی.
حساس به سرما.
قابل نگهاری در خارج گلخانه اما در سرما انتقال به داخل.
روش تکثیر:
1-  قلمه
اوفربیا
Euphorbia
Euphorbiaceae

گونه های مختلف آن به غلط در ایران کاکتوس نامیده می شود.
دارای شکل های متفاوت که در بعضی ضخیم و تیغ دار .
بعضی چند ضلعی با لبه های تیز وتیغ دار.
بعضی ساقه های افتاده ماری شکل.
بعضی برگ های شبیه زرشک و گل ریز قرمز.

بنت القنسول
Euphorbia or poinsetia Pulcherrima
Euphorbiaceae
بومی مکزیک..
دارای براکته های قرمز ، سفید یا صورتی با گل های زرد رنگ .
گیاهی روز کوتاه و گلدهی در پاییز.
کنترل ارتفاع:
1- زمان قلمه گیری:
تهیه قلمه در بهار یا تابستان: ارتفاع بلند
تهیه قلمه در شهریور:ارتفاع کوتاه (مناسب گلدان).
2- استفاده از سایکوسل یا کند کننده های رشد.
.DIF 3-استفاده از
روش تکثیر:
1-  قلمه
دمای مناسب روز 20 – 30 درجه .
دمای شب بالاتر از 21 درجه باعث تاخیر گلدهی.
حد اقل دما 12 و حد اکثر 35 درجه.
نیاز به نور زیاد در زمان تکامل گل و براکته.
کاهش نوربعد از تکامل برای جلو گیری از سوختگی لبه براکته .
رنگ گیری و تکامل براکته بعد از گرده افشانی نیازمند دمای 16 درجه وطول روز بلند.
کاهش ازت یا ضعف ریشه ها در جذب باعث ریزش برگ ها.
رشد رویشی زیاد (کنترل با تاخیر زمان قلمه گیری یا مواد کند کننده رشد.
نگهداری دمای شب 15 درجه برای جلوگیری از شکل غیر عادی گل.
تهیه  قلمه از پایه مادری:
- هرس پایه مادری در آخر زمستان.
- سربرداری از شاخه های رشد کرده در بهار.
- استفاده از کود ازت وفسفر هر دوهفته یک بار(قلمه قوی برای تولید گل درشت تر).
- فاصله کافی بین پایه ها برای نور گیری خوب.
- تهیه قلمه به طول 10 سانت ( صبح زود) و حذف برگ های پایین.
- ریشه زایی با استفاده از سیستم میست ، دمای 20 درجه ، نور ومحلول غذایی.
فیکوس
Ficus
Moraceae
دارای 600 گونه و زادگاه آن جنگل های مرطوب آسیایی.
(برگ ریز و نوک تیز – مناسب منزل ). F. Benjamina
دارای انواع ابلق و سبز که ابلق روی سبزپیوند می زنند.
 (برگ پهن و بزرگ – برگ ویولونی ). F. lyrata
(برگ ریز و بالارونده ). F. Pumila
 (کائو چو ). F. elastica
حساس به آبیاری زیاد و نور مستقیم.
حساس به دمای زیر 10 درجه.
نوع خاک:  3/ 1 خاک باغچه معمولی + 3/ 1خاک برگ پوسیده3/ 1کود پوسیده دامی.
روش تکثیر:  قلمه همراه با یک برگ در ماسه شسته در جای روشن و گرم و مرطوب در حرارت 30- 25درجه سانتیگراد .
 خوابانیدن هوایی در فصل بهار.


پیله آ
Pilea
Urticaceae
برگ های کشیده متقابل با لکه های نقره ای.
گل های کوچک سفید در تابستان.
تکثیر: قلمه در بهار.

¬ پپرومیای معمولی (قاشقی )
¬ Peperomia obtusifolia
¬ خانواده: ‍ Piperaceae
گیاهی علفی وهمیشه سبز با رشد کند ، برگها قلبی شکل وگوشتی به رنگهای سبز یا سفید کرمی و در متن سبز.
نیاز به محل سایه،خاک سبک و کود و آبیاری کم.
 (برگ پهن و ضخیم).Peperomia capirata
تکثیر: قلمه برگ وساقه
سانسوریا ( شمشیری)
Sansevieia trifaciata 
Liliacea
برگها مستقیم و شمشیری شکل کشیده ، سبز تیره  یا ابلق طلائی با نوارهای طلائی در دو طرف حاشیه برگ . به انگلیسی این گیاه را زبان مادر زن می گویند . ارقام پاکوتاه سانسور یا نیز کشت و کار می شود.
خاک: خاکبرگ و لوم.
کود هر هفته از فروردین تا مهر.
 .cm 12-8 -قلمه برگ: برگها را قطعه قطعه کرده درحرارت21  درجه سانتیگراد.
تقسیم بوته برای انواع ابلق.  –


 
شفلرا (درخت چتر )
Schefflera actinophylla
Araliaceae
ارتفاع 1- 2 متر.
برگ های مرکب پنجه ای با برگچه های تخم مرغی
 تا مستطیلی به رنگ سبز براق.
خاک: خاک باغچه+ خاکبرگ .
نیازمند خاک مملو از موادآلی و همیشه مرطوب.
کم نیاز به کود و قابل نگهداری در خانه.
قلمه از انتهای شاخه به طول12-8 سانت در تابستان.

آرالیا
 برگ ظریف.Aralia elegantissima
برگ  ظریف دندانه دار کشیده.
 منشاء برگچه ها از یک نقطه.
 برگ پهن.Aralia seiboldi
برگ ها ستاره ای (ابلق و سبز تیره).
Araliaceae
نگهداری در گلخانه های سرد.
کود دهی دو هفته یکبار از بهار تا تابستان.
تکثیر:
برگ ظریف با بذر.
برگ پهن با قلمه.

کاج مطبق
 برگ ظریف.Araucaria excelsa
Araucariaceae
سوزنی برگ و زیبا با شاخه های مطبق و افقی.
هر طبقه نشانه یک سال.
مقاوم به سرما ،نور کافی و رطوبت 60 درصد.
نیاز به خاک سبک با تهویه خوب دارای خاکبرگ.
نور یک طرفه باعث از بین رفتن تقارن.
دمای مناسب 13 درجه.
تکثیر: قلمه:
- ریشه زایی قلمه انتهایی که عمودی به طول 15 – 20 سانت در پاییز (2 ماه).
- سپس قطع آخرین طبقه و رشد یک تا دو جوانه از محل قطع .
- استفاده از این جوانه ها رشد کرده بعنوان قلمه.
- کوتاه شدن پایه مادری و تولید پایه جدید از بذر.
- بذر: گیاه جدید دارای شاخه های نامنظم.

سیکاس
Cycas
. Cycadaceae
گیاهی زیبا که شبیه نخل و مخصوص مناطق گرم و مرطوب.
برگ ها از برگچه های موازی به رنگ سبز تیره و چرمی در انتها.
نوک برگچه ها تیز و به طرف پایین.
دو پایه و حد واسط گلداران و بی گل ها.
نیاز به محل سایه آفتاب.
در نقاط سرد در خارج گلخانه قابل نگهداری نیست.
تکثیر:
1- پاجوش
جدا کردن پاجوش از گیاهان پیر و کاهش سطح برگ ها و ریشه دار کردن پاجوش.
2-بذر
حفظ قوه نامیه یک ماه.

لیندا (‌پا فیلی )
Beaucarnea recuvvata
Liliaceae
بومی مکزیک.
گیاه آپارتمانی با عمر طولانی.
برگ های باریک کشیده سبز آبشاری.
ریشه متورم برای ذخیره آب.
رویشگاه اصلی ذخیره آب یک سال.
نیاز به نور 4 ساعت در روز.
آبیاری کم (خاک در فواصل آبیاری خشک).
زمستان رکود و نگهداری در دمای 10 درجه.
تکثیر : بذر ، پاجوش و قلمه انتهایی.

برگ بیدی
Zebrina
Commelinaceae
برگ ها پهن که در بعضی انواع دارای رگه های روشن.
مقاوم به سایه.
قابل نگهداری در منزل به آسانی.
تکثیر : قلمه ساقه.

برگ عبایی
Aspidistra
Liliaceae
دارای ریزوم و بدون ساقه هوایی.
برگ ها پهن با دمبرگ بلند و طول 30 – 50 سانت.
مقاوم به خشکی و نور با عمر زیاد.
دارای گل های ریز ارغوانی در آخر تابستان.
تکثیر : تقسیم بوته.

سجافی یا گندمی
Chlorophytum
Liliaceae

برگ ها باریک و کشیده به حالت آبشاری.
ساقه گلدهنده در بهار و تابستان.
نیاز به محل سایه آفتاب.
تکثیر : دارای ساقه رونده ( با کاشت گیاهچه های روی آن) 

سیسوس
Cissus
Vitaceae
بومی نواحی گرمسیر.
دارای برگ های مرکب.
برخی دارای برگ های ریز و برگ  های درشت.
تکثیر:
قلمه ساقه.

شب تاب
Gynura aurantiaca
Compositae
گیاهی که رشد آن به صورت پیچ تا چند متر.
نیاز به گلخانه گرم و مرطوب.


تکثیر : قلمه 
نخل مرداب
Cyperus
Cyperaceae
گیاه با طلاقی و مخصوص نواحی گرم و مرطوب.
نیاز به آب زیاد ( ظرف زیر گلدان پر از آب).
تکثیر:
قلمه

بنفشه آفریقایی
Saintpaulia jonantha
Gesneriaceae
گیاهی زیبا با برگ ها و گل های زینتی بومی آفریقا.
ساقه کوتاه با برگ های قلبی شکل و کرک دار.
گل ها منفرد با گلبرگ های مدور کشیده به صورت چتری زیبا.
برگ ها و گل ها در ارقام تریپلویید بزرگ تر.
گلدهی در تمام طول سال (تابستان گلدهی بیشتر).
حداقل درجه حرارت در طول زمستان 13 درجه .
آبیاری با آب سرد باعث ایجاد لکه های خاکستری (فاقد کلروفیل).
قابل نگهداری در منزل ( مقاوم به خشکی ، گرما).
کمبود نور باعث کاهش گل ها و کشیده شدن دمبرگ.
نور زیاد باعث تراکم و سوختگی برگ ها.
نور مصنوعی باعث افزایش کیفیت گیاه.

خاکبرگ + خاک باغچه + کود دامی.
نیاز به کود از اردیبهشت تا مهر هر هفته.
تکثیر:
قلمه برگ: برگ به همراه دمبرگ در دمای 18 – 21 درجه.
گلدهی بعد از 8-10 ماه.
بذر:
کاشت بذر در دمای 18 – 21 درجه اول بهار.

گلوکسینیا
Sinningia
Gesneriaceae
گیاهی زیبا با برگ ها و گل های زینتی مثل بنفشه آفریقایی.
برای جلوگیری از شکستن برگ ها در هنگام انتقال نیاز به رطوبت بالا و دمای زیر 25 درجه.
نور مصنوعی به مدت 4-5 ساعت باعث افزایش کیفیت گیاه.
نیاز به محلول پاشی با کود های کامل (برگ درشت تر و تیره تر).
تکثیر:
قلمه برگ: برگ به همراه دمبرگ در دمای 18 – 21 درجه.
گلدهی بعد از 8-10 ماه.
حساس به پوسیدگی طوقه.
بذر: کاشت بذر در مهر و آبان و گلدهی 6-8 ماه بعد.
پیاز یا غده های ساقه ای:کاشت غده ها در تورب مرطوب و دمای 25 درجه در بهمن ماه و انتقال به گلدان اصلی پس از چند برگی شدن و گلدهی در بهار.

Bromeliaceaeخانواده
شامل زیباترین گیاهان گلدانی.
ازدیاد در گلخانه های گرم و مرطوب.
برگ ها به صورت روزت و ساقه گلدهنده در وسط.
مقاوم به کمبود آب (تجمع آب در ریشه،ساقه و برگ).
تجمع آب در حفره وسط برگ ها.
مقاوم به دمای کم تا 5 درجه.
مقاوم به سایه ، گرما و خشکی.
خاک:
خاک سبک مثل خاکبرگ و ماسه (تورب بهترین خاک).

گونه های مهم:
1- آکما:
برگ های پهن با نوارهای خاکستری و گل آبی در گلآذین صورتی.
2- بیلبرژیا:
برگ های باریک
 و بلند به سمت بالا.
3- کریپتانتوس:
برگ ها باریک و پیچ و تاب دارو رنگی.

4- وریزیا:
برگ ها باریک و کوتاه  و گلاذین پهن.
5- نیدو لاریوم:
برگ های پهن کشیده با دندانه های خار مانند و رنگ قرمز در وسط.
6- گازمانیا:
از نیدولاریوم باریک تر و فاقد دندانه.
تکثیر :
1- پاجوش.
2- قلمه گیری از زوائد ایجاد شده بین گل ها.
3- بذر که در حالت طبیعی به علت مرطوب بودن کیسه گرده فاقد
بذر (جمع آوری گرده وقرار دادن بر روی مادگی برای تولید بذر) .


Crassulaceaeخانواده
گیاهان این خانواده به صورت در ختچه یا بوته ای.
دارای برگ ها یا ساقه های گوشتی.
برگ ها بدون بریدگی (کرک دار یا صاف).
انواع گونه ها:
1- درختی:
شکل عمودی به طول یک متر دارای برگ های گرد با لبه صاف.
تکثیر با قلمه.

2- کراسولا فالکاتا:
برگ های ضخیم کشیده که پشت سر هم قرارگرفته اند.
ساقه گوشتی گلاذین چتری قرمز.
3- کراسولا بشقابی:
ساقه و برگ ها شبیه بشقاب.
کراسولا نقره ای:
شبیه کراسولا درختی فقط دارای برگ های پهن نقره ای.
اشوریا:
برگ های نرم وگوشتی به صورت روزت
کالانکوئه
خانواده کراسولاسه
دارای ساقه های متعدد با برگ های کشیده بیضی شکل.
دارای گل های قرمز با دوام.
تکثیر با قلمه.
بریو فیلوم: نوعی از کالانکوئه
دارای گیاهچه های کوچک در اطراف برگ

آلوئه
Liliaceae

گیاهی گوشتی و دائمی با مصرف دارویی.
برگ های بزرگ گوشتی  با گل های لوله ای زرد یا قرمز به طور واژگون.
خاک مناسب : لوم + کود دامی وشن.
نیاز به آبیاری منظم وزهکش مناسب.
تکثیر: بذر. پاجوش . قلمه در انواع درختی.

آگاو
Amaryllidaceae
دارای برگ زینتی و تیغ دار.
حساس به پوسیدگی.
تکثیر: پاجوش .
گاستریا
Liliaceae
گیاهی گوشتی.
برگ های پهن گوشتی  و کمی خمیده با نقاط سفید کرم.
ساقه گلدهنده بلند و گل های لوله ای .

ها اورتیا
Liliaceae

گیاهی گوشتی.
برگ های پهن گوشتی  و کمی خمیده با نقاط سفید کرم.
ساقه گلدهنده بلند و گل های لوله ای .

 

نوع فاسیاتا برگ ها نازک و به داخل خم شده
تکثیر با پاجوش
Begoniaceaeخانواده
دارای 1200 گونه با انواع مختلف از نظر شکل واندازه.
گیاه یک پایه با گل های نر و ماده جداگانه.
تخمدان تحتانی و سه برچه ای.
گل های ماده دارای 4 گلبرگ مساوی.
گل های نر دارای 4 گلبرگ که دو تا کو چک تر.
برگ ها پهن و بیضوی و بدون حالت قرینه.
گل ها خوشه ای و دارای براکته.
نیاز به هوای گرم و مرطوب.
دمای روز 25 و شب 18 درجه.
نیاز به نور کافی و هوای آزاد و حساس به هوای آلوده .
خاک سبک و غنی از مواد آلی با زهکش خوب و کمی اسیدی.
خاک: لوم + ماسه+تورب+کود دامی پوسیده +کود شیمیایی.

انواع بگونیاها:
B. semperflorens 1- بگونیا معمولی یاهمیشه گلدار یا ریشه افشان  وحالت بوته ای وکوچک.
مقاوم تر از انواع دیگر به سرما و شرایط نا مساعد.
نیاز به نور بیشتر و خاک سنگین تر و آب کمتر نسبت به انواع دیگر.
2- ریزوم دار:
بگونیا صلیب آهنی
Begonia masoniana
ریزوم دارو دمبرگ بلند و گل ها خوشه ای.
برگ سبز با رگه های قهوهای از مرکز به خارج.

3- بگونیا غده ای:
Begonia tuberhybrida
بزرگترین گروه بگونیاها.
کاشت در فضای سبز زیر سایه درختان.
گلدهی در تابستان.
4- بگونیا رکس : برگ های زیبا و رنگی.
حساس ترین نوع به سرما و شرایط نا مساعد.
آبیاری متعادل (خاک گلدان همیشه مرطوب).

تکثیر:
1- بذر: کاشت بذر بگونیا همیشه گلدار در خاک ضدعفونی شده سپس پوشاندن آن با تورب یا خاکبرگ و آبیاری .
قلمه ساقه نیمه چوبی: راحت ترین روش برای همه انواع بگونیا.
قلمه برگ و دمبرگ: برای همه انواع بگونیا.
قلمه ریزوم: قلمه ها به طول 3 سانت.
Palmae خانواده

انواع نخل ها از نظر شکل:
الف- برگ های شانه ای :
 یاخرمای معمولی. Phoenix

کنتیا:  نام دیگر آن هوئا (بومی جزیره هوئه) و Kentia
دارای برگ های بلند برگشته و مخصوص گلخانه های نیمه گرم.
پارلور: برگ ها کوتاه تر از کنتیا و برگچه ها پهن و آویزان به پایین.


ب- برگ های پنجه ای:
خامروپس : دارای برگ های پنجه ای.

واشنگتونیا:
برگ ها پنجه ای و بزرگتر از خامروپس
 با رشد عمودی.
وجود رشته های سفید تار مانند.
تکثیر:
بذر و پاجوش.
نیاز به کود و آبیاری و محل نسبتا سایه در تابستان.
خاک باغچه + خاکبرگ + تورب.
Mosaceae خانواده

1- مرغ بهشت یا استریلیزیا:
مخصوص گلخانه های گرم و مرطوب .
شکل این گیاه به صورت مرغ رنگین کوچک.
برگ های سبز متمایل به آبی با دمبرگ بلند.
دارای گل های آبی و نارنجی در داخل اسپات.
دمای مناسب 15 درجه وخشک شدن در 3درجه .
تکثیر:
بذر: کاشت بذر در خاک مملو از مواد آلی در
شرایط گلخانه و انتقال به محل اصلی در سال سوم.
تقسیم بوته:
تولید 10-12 گیاه جدید از هر بوته قدیمی و گلدهی بعد از 2-3 سال.
تولید 5-50 ساقه گلدهنده از هر بوته با توجه به سن پایه مادری.

2- هلی کونیا :
 دارای گل های بلند و رنگی.
کشت و کار شبیه استریلیزیا.
Saxifragaceaeخانواده
1- هورتانسیا:
Hydrangea macrophylla
گیاهان گلخانه ای گل داربا کاسبرگ های رنگی سفید، صورتی و آبی.
رنگ گل بستگی به اسیدیته دارد:
آلومینیوم در خاک قلیایی با فسفر ترکیب و غیر قابل جذب.
خاک قلیایی: صورتی یا بنفش
¬ 6تا5/6:Ph
خاک اسیدی: آبی
5:Ph
 تولید گل آبی با استفاده از سولفات آلومینیوم یاآهن در خاک قلیایی(5گرم در لیتر هر ماه).
تکثیر: قلمه:
ریشه دار شدن قلمه ها در بستر 18 درجه و دمای هوا 15 درجه در اردیبهشت و انتقال  به محیط بیرون (محل سایه و آفتاب).
- - تشکیل جوانه گل در پاییز در دمای 12-20 درجه (اپتیمم 15).
- - رفع نیاز سرمایی 6هفته در دمای زیر 15 درجه(3-4)
- - گلدهی بعد از 4 ماه در دمای 23 درجه .
- با انتقال  به داخل گلخانه در بهمن ماه تولید گل در نوروز.
نیاز به سربرداری در اردیبهشت و تیرماه برای تولید شاخه گلدهنده زیاد.
مشکلات هورتانسیا:
شاخه های بدون گل:
- عدم وجود دمای مناسب گلدهی در پاییز.
- سطح برگ کم.
- سوختگی برگها:
- ایجاد سایه و سیستم مه پاش.
- زردی برگ ها:
- کمبود نیترات یا آهن.
- ضعف ریشه در جذب.
- قلیایی بودن خاک.
رشد رویشی زیاد در هورتانسیا:
تاخیر در سرمای پاییزه و فاصله کم.
ارقام پر رشد (استفاده از کند کننده رشد).
2- ساکسیفراژ:
Saxifraga
دارای یک گونه با نام سارمنتوزا.
دارای برگ های ریز ،گرد و کرک دار با رگبرگ های کرم وشیری.
گل های ریز با ساقه گلدهنده بلند.
نیاز به محل سایه آفتاب.
تکثیر:
جدا کردن گیاهک ها از ساقه رونده.
3- برگنیا
Bergenia
گیاهی دائمی با برگ های پهن
 مقاوم به سرما وسایه (مناب کشت زیر درختان).
دارای گل های خوشه ای سفید،آبی و بنفش.
تکثیر:
قلمه ،تقسیم بوته و بذر.
آزالیا
Azalea
Aricaceae
گونه مورد استفاده در گلکاری رودندرون.
آزالیا دارای انواع گل ریز و گل درشت.
آزالیا به 3 دسته :
1- زودرس : نیاز سرمایی کم.
2- متوسط رس: نیاز سرمایی متوسط.
3- دیر رس: نیاز سرمایی زیاد.
نیاز به خاک اسیدی با اسیدیته 5- 5/5.(سولفات آمونیوم یا تورب).
تکثیر: قلمه:
ریشه دار شدن قلمه های نیمه چوبی  در بستر 18 درجه و دمای هوا 15 درجه در اول تابستان (5- 10 هفته).
- - تشکیل جوانه گل در پاییز.
- - رفع نیاز سرمایی 4-8هفته در دمای زیر 10 درجه(3-4)
- - گلدهی در دمای 15-18 درجه .
- گلدهی در حالت طبیعی آخر زمستان یا اول بهار.
- با انتقال  به داخل گلخانه بعد از رفع نیاز سرمایی به طور مصنوعی میتوان هر زمان از سال گل داشت.
مشکلات:
ریزش برگ  در سردخانه:
اسفاده از نور مصنوعی.
زرد شدن برگ های انتهایی:
-کمبود آهن(کلات آهن یا سولفات آهن)
- -ضعف ریشه ها در اثر بیماری ها
- و زهکش نامناسب خاک.
Malvaceae خانواده
(ختمی ):Althea rosea1-
بومی چین و دارای انواع یکساله و چند ساله.
دارای انواع رنگ های سرخ ، زرد ، سفید و سیاه.
حساس به سرما و مقاوم به گرما.
تکثیر: 1-  بذر:
کاشت در خزانه وانتقال نشاء به زمین اصلی.
2- قلمه و تقسیم بوته در ارقام پرپر.

(ختمی ژاپنی):Hibiscus rosa 2-
گیاه گلدانی و گلخانه ای.
حساس به سرما ونیاز به خاک حاصلخیز.
نیاز به آب کمتر در زمستان ونگهداری در دمای 10 درجه
تکثیر:
 1-  قلمه نیمه چوبی
(ختمی درختی):Hibiscus syriacus 3-
درختی که در خارج گلخانه رشد.
تکثیر:
 1-  بذر و قلمه نیمه چوبی
(ختمی خفته):Malvaviscus hibiscus 4-
درختچه با برگ های ساده و دندانه دار.
فاقد ساقه  اصلی.
گل های بسته وقرمز (گلدهی از اسفند تا پاییز).
دوام گل ها 5 هفته.
تکثیر:
 1-  قلمه نیمه چوبی
پیچ ها:
یا پیچ های بالارونده: موچسب. climber
 یا پیچ های خزنده: امین الدوله یا تلگرافی.creeper
 یا پیچ های پیچنده: نیلوفر. twiner
پیچ ها مصارف زیر را دارند:

1- پوشاندن راهرو درب های ورودی.
2- ایجاد سایه در آلاچیق ها.
3- پوشاندن محوطه اطراف استخر.
4- پوشاندن چشم اندازهای قدیمی.
5- پنهان کردن محوطه داخلی ساختمان.
ضرورت تربیت و هدایت پیچ ها به منظور پوشش و شکل مناسب.
پیچ نیلوفر
Ipomoea purpurea
Convolvulaceaeتیره پیچک
پیچ یک ساله و خود رو.
گیاه پیچنده و بالا رونده با رشد زیاد (3 متر رشد در یک ماه).
مناسب پرچین و آلاچیق.
کشت در مناطق خنک و بدون آفتاب سوزان.
کود زیاد باعث رشد رویشی زیاد و گلدهی کم.
تکثیر:
خیساندن بذرها به مدت 24 ساعت در آب گرم قبل از کاشت(بهار).
گل ها آبی یا قرمز در سپیده دم باز و با بالا آمدن آفتاب بسته.

پیچ تلگرافی
Vinca minor
Apocinaceaeتیره
پیچ خزنده با پوشش سبز روی زمین.
گل ها به رنگ آبی در بهار بسیار زیبا.
مقاوم به سایه.
تکثیر:قلمه و تقسیم بوته.
پیچ امین الدوله
Lonicera caprifolum
caprifoliaceaeتیره
پیچ رونده پر رشد تا 7 متر .
گل ها ابتدا سفید سپس کرم.
باز شدن گل ها در اواسط بهار.
دارای گونه های گل قرمز و زرد.
مناسب تزئین داربست ،آلاچیق و نرده.
نیاز به پیرایش شاخه های خشک پس از زمستان.
نیاز به خاک لومی قوی.
دارای عطر زیاد درشب.
رشد خوب در نقاط آفتاب رو جنوبی.
تکثیر: قلمه و خوابانیدن.
پیچ ساعتی
Passiflora caerulea
Passifloraceaeتیره
بومی برزیل ودارای برگ های سبز تیره و نوک تیز.
گل ها سفید با یک حلقه تارهای باریک از داخل به خارج بنفش ،سفید و آبی.
مادگی سه شاخه که از وسط گل خارج شده.
مقاومت به سرما متوسط و پوشاندن ریشه های گیاه.
دارای میوه سته نارنجی شبیه آلو.
تکثیر: قلمه و تقسیم بوته و بذر.
پیچ برفی
Polygonum
Polygonaceaeتیره
برگ ها به رنگ سبز تیره .
گل ها سفید ریز.
رشد زیاد تا 6 متر و نیاز به پیرایش.
نیاز به جای گرم آفتابی
 و مقاوم به خشکی.
تکثیر:
قلمه و افکندن

گل کاغذی
Bugainvillea
Nyctaginaceaeتیره
بومی برزیل و گیاهی بالارونده با برگ های متقابل.
زیبایی گل در اثر براکته های زیبای زیر گل.
حساس به سرماو در مناطق گرمسیر به صورت درختان بزرگ.
B.Spectabilisگل کاغذی معمولی
بالارونده وخاردار (نیاز به قیم)با گل های بنفش.
B.glabraگل کاغذی مصری
کم رشدتر با گل های انبوه و درشت سرخ رنگ .
پرورش به صورت های مختلف درختچه ای، بالارونده وپوششی.


دارای ریشه قوی از نظر عمق و پراکندگی.
 و حساس به آب زیاد.
مقاوم به شوری،کم آبی ، آفات وباد.
دمای ناکافی باعث ریزش برگ.
اغلب دچار کمبود آهن که از کلات آهن استفاده.
نیاز به آفتاب کامل و کود دامی پوسیده.
تکثیر:
قلمه چوبی و نیمه چوبی.
ریشه زایی معمولی بیشتر از مصری.
استفاده از سیستم میست و هورمون های ریشه زایی و دمای 20-25 درجه .

آریستولوشیا
Aristolochia
Aristolochiaceaeتیره
پیچ زینتی در شمال کشور.
نیاز به خاک قوی(پر رشد).
حساس به سرما و مقاوم به سایه و آفات.
دارای گل های بوقی شکل.
تکثیر: بذر و قلمه.

پیچ شمعی یا مومی
Hoya carnosa
Asclepiadaceaeتیره
پیچ زینتی گرمسیری و همیشه سبز.
برگ های ضخیم وسبز تیره متقابل.
نگهداری داخل گلخانه  در نقاط سرد .
گلدهی در تابستان.
تکثیر: قلمه و خوابانیدن.

پیچ معیین التجار
Clerodendrum
Verbenaceaeتیره
پیچ زینتی تا ارتفاع 2 متر.
برگ های سبز تیره دائمی.
دارای دو گونه:
 1- دارای براکته سفید و گل قرمز کوچک.
2-گل های خوشه ای قرمز بزرگ تر.
تکثیر:
نوع سفید با قلمه.
نوع قرمز با پیوند روی سفید.

موچسب وحشی
Amplopsis or parthenosisus quanquaefolia
Vitaceaeتیره
حساس به آفتاب شدید ودر ضلع شمالی ساختمان رشد بهتر.
برگ ها دارای 3 برگچه و در پاییز بنفش رنگ. .
گلدهی در بهار و دارای میوه سته ریزآبی.
تکثیر موچسب وحشی : بذر،قلمه و پاجوش.

موچسب معمولی
Amplopsis or parthenosisus tricuspidata
Vitaceaeتیره
دارای برگ های پنجه ای با 5 لوب.
برگ ها سبز در طول فصل رشد و سرخ در پاییز.
تکثیر موچسب معمولی:
موچسب معمولی بر روی وحشی پیوند.

درختچه ها ی زینتی
Rosaceae تیره
1- ورد یا  گل سرخ:
گیاهی با گونه های بسیار زیاد با بیش از  200 گونه.
منشاء تمام گونه های امروزی از 5 گونه اصلی که صفات خاص خود را  به انواع امروزی انتقال داده اند.
. R. multiflora حالت پیچ در انواع امروزی  از این گونه
 کشت گلخانه ای رزها برای تولید گل بریدنی بسیار مرسوم.

گروه بندی باغبانی رزها:

1- گل رز فلوریبندا: گلها دسته ای و کوچک تر.
2- گل رز هیبرید چای: تک گل درشت.
3- گل رز رونده:رز بالارونده
R. Chinensis var miniature 4- گل رز مینیاتوری
دارای گل های ریز و رنگارنگ و رقم هفت رنگ آن گلدهی در تمام سال.
5- گل رز درختی:
مهمترین گونه های ورد در ایران:
R. hybrida
شامل بیشتر گل های کشت شده در هوای آزاد و گلخانه و دائم گل .
 R. damascenaگل محمدی
دارای گل های صورتی پرپر یا نیمه پر با عطر خاص و شاخه های خاردارو  برای تهیه گلاب که تکثیر آن با پاجوش گلدهی یکبار در سال.
R. moschataگل نسترن شیراز
دارای گل های سفید با 5 گلبرگ وبرگ های کوچک تر نسبت به سایر گونه ها وبرای تهیه عرق نسترن.
R. foetida گل زرد یا حلوا
دارای گل های زرد  با 5 گلبرگ و منشاء رزهای زرد امروزی.
در کردستان ایران .
R. Foetida  bicolorگل دو روی
دارای رنگ قرمز که در وسط زرد.
R. canina سگ گل
از مهمترین پایه های مورد استفاده در ایران.
مقاوم به شرایط نامساعد و تکثیر با بذر (سرما دهی و خراش دهی)
شرایط کشت و کار:

نیاز به خاک عمیق و حاصلخیز(کود دامی پوسیده خاکبرگ).
حساس به خاک سنگین با زهکش نامناسب.
پایه های نسترن وحشی مقاوم به خشکی .
نیاز به کود شیمیایی در صورت استفاده از کود دامی کافی از سال دوم مورد نیاز (بهار).
کود های کامل آهن دار پس از عوامل نا مساعد (سرما ی بهاره یا خشکی) لازم و ضروری.
هرس:
نیاز به هرس هر ساله برای افزایش شاخه های جوان و درشت شدن گل ها.
نحوه انجام هرس:
نگهداری 7-10 جوانه در شاخه های قوی .
نگهداری 2-3 جوانه در شاخه های ضعیف .
شدید ترین هرس برای درختچه های جوان و ضعیف.
آخرین جوانه به سمت بیرون.
زمان هرس:
15 اسفند تا 15 فروردین( در نقاط گرم پاییز).
رز فلوریبندا نیاز به هرس زود هنگام (شروع رشد زود هنگام).
 وهیبرید چای نیاز به هرس دیر هنگام (شروع رشد دیر وقت).
هرس رز رونده: شاخه های بلند کوتاه ، شاخه های ضعیف حذف و نگهداری 2-3 جوانه در بقیه شاخه ها.
هرس رز مینیاتوری: نگهداری 1جوانه در شاخه های ضعیف حذف و نگهداری 2-3 جوانه در شاخه های قوی.
تکثیر گل رز
1- بذر:
برای تکثیر پایه ( نسترن های وحشی).
بذرها احتیاج به سرما برای رفع نیاز سرمایی.
کاشت بذر ها در خزانه  و انجام کوپیوند سپری خرداد سال بعد.
2- قلمه: 
برای تکثیر ارقام استفاده و انجام پیوند بر روی پایه های مناسب .
رزهای مینیاتوری و رونده از طریق قلمه تکثیر.
3- پیوند:
حساسیت ارقام گل رز به خاک آهک و خشکی دلیل  پیوند آنها بر روی پایه های نسترن در ایران متداول.
Chaenomeles japonica2- به ژاپنی
گلهای درشت قرمز در اول بهار.
تکثیر:
قلمه نیمه چوبی .
 Cotoneaster 2- شیر خشت
دارای میوه های قرمز زیبا درزمستان.
قلمه نیمه چوبی .

Spirea 3- اسپیره ا
تکثیر:
قلمه نیمه چوبی .

Pyracantha - پیراکانتا 4
تکثیر:
قلمه نیمه چوبی .
Prunus triloba گوجه گل

تکثیر:
1- افکندن.
2- پیوند روی گوجه معمولی.
Lantana camera شاه پسند درختی
Verbenaceaeتیره
درختچه ای که در نقاط سرد در گلخانه و گرم در هوای آزاد.
برگ ها متقابل و دائمی با بوی تند.
گل ها به صودت گلاذین که به ترتیب زرد،نارنجی و قرمز.
میوه های آبی متمایل به سیاه.
تکثیر: بذر وقلمه.
Calicarpa japonica کالیکارپا
Verbenaceaeتیره
درختچه ای با گل های سفید و میوه بنفش.
Camelia کاملیا
Theaceaeتیره
درختچه ای بابرگ های سبز تیره ودائمی.
گلهای درشت به رنگ سفید، صورتی و قرمز.
گلها شبیه گل رز یا صد تومانی .
حساس به سرما.
نیازمند محل نسبتا سایه.
نیازمند خاک نسبتا اسیدی.
تکثیر: بذر وقلمه نیمه چوبی.
Pitosporum tobira میخک هندی
Pitosporaceaeتیره
درختچه ای دائمی و کوتاه در نقاط گرمسیر.
گلهای مجتمع سفید و معطر.
تکثیر: بذر وقلمه نیمه چوبی.

Capsicum فلفل زینتی.
Solanaceaeتیره
درختچه ای بوته ای کوتاه در نقاط گرمسیر.
تکثیر: بذر
Buxus hyracana شمشاد
Buxaceaeتیره
گیاه همیشه سبز جنگلی
از چوب آن ماسوره نساجی و وسایل چوبی تهیه.
مورد استفاده در تزئین حاشیه و پرچین ها.
گیاهی کند رشد ونیاز به پیرایش کم .
رشد خوب در خاک اسیدی و خنثی.
نیازمند محل آفتابی و نیمه سایه.
نیازمند آبیاری منظم در نواحی گرم
حساس  به بیماری سفیدک (گوگرد پاشی در بهار).
 یا شمشاد اناری گونه معروف آن. B. macrophylla
تکثیر: قلمه نیمه چوبی در بهار یا پاییز (فاصله 10 – 20 سانت).

Eunymous japonica رسمی شمشاد
Celastraceaeتیره
زادگاه چین و ژاپن.
گیاه همیشه سبز که در جنگل از درختان دیگر بالا می رود.
مورد استفاده در گلکاری به عنوان پرچین یا دیوار.
دارای انواع ابلق زرد یا سفید.
گل های زرد در آخر بهار ظاهر و میوه های قرمز.
E.m. Var macrophyllaشمشاد نعناعی
واریته معروف آن با برگ های ریز و بوته کوچک.
تکثیر:
قلمه نیمه چوبی در بهار یا پاییز (فاصله 10 – 20 سانت).
oleacea خانواده

Forsythia 1-یاس زرد
F. Intermedia
روی برگ دارای کرک های ریز. نیاز به پیرایش سبک.
F. Suspensa
شاخه ها باریک و قوسی و مجنون شکل که گلدهی قبل از برگها در اول بهار. نیاز به پیرایش سنگین.
 نیاز به محل آفتابی و نیمه سایه.

2-یاس خوشه ای یا بنفش
Syringa vulgaris
 یا لوله (دارای شاخه های تو خالی).Syringx نام این گیاه از
دارای گلاذین بنفش و معطر.
حساس به خاک اسیدی.
قابل پیوند روی برگ نو(رشد زیاد).
دارای رشد رویشی زیاد در خاک قوی و گلدهی کم.
سرزنی گیاه برای محدود کردن رشد گیاه.
حذف شاخه های ضعیف لازم و ضروری. 
Syringa persica یاس ایرانی
تکثیر:بذر،قلمه و خوابانیدن

3-یاسمن
Jasminum
دارای گونه های زیاد و متعدد.
نیاز به خاک حاصلخیز و مرطوب.
J. Sambac یاسمن رازقی
برگ ها پهن و بدون کرک و متقابل.
گل سفید و آرایش گرزن.
حساس به کم ابی و شوری  . 
J. Officinalیاسمن سفید
تکثیر :
بذر، قلمه ، پاجوش و خوابانیدن


J. Nudiflorumیاسمن زمستانی
J. grandiflorumیاسمن چمپا
4- برگ نو
Ligastrum
.(Topiary گیاه مورد استفاده برای پرچین و شکل سازی (
L. LatifoLum
دارای برگ درشت.
L. Ovalifolum
دارای برگ بیضی.
 یا مندارچه.L. vulgar
دارای خوشه گل سفید و میوه های آبی تا سیاه.
در خاک قوی رشد رویشی زیاد .
در خاک ضعیف برگ ها کوچک.
تکثیر: قلمه به فاصله 25-30 سانت.
4- برگ بو
Laurus nobilis
Lauraceae
تکثیر: قلمه.
Viburnum بداغ
Adoxaceaeتیره
درختچه ای زیبا با گل های خوشه ای سفید.
تکثیر:
بذر،قلمه ،پیوند و خوابانیدن.

 1390/02/14 :: 10:32 ق.ظ